Integracja systemów bezpieczeństwa

Wymagania stawiane bezpieczeństwu obiektów, szczególnie obiektów infrastruktury krytycznej i podwyższonego ryzyka stają się coraz wyższe. Wzrost wymagań idzie w parze z potrzebą zmniejszania skomplikowania obsługi wielu systemów zainstalowanych w chronionym obiekcie.

Aby spełnić te warunki nowoczesne systemy bezpieczeństwa, automatyka obiektu i jego rozbudowane instalacje powinny być zarządzane i sterowane z jednego miejsca w sposób zapewniający łatwość i szybkość obsługi integrowanych systemów.

Systemy bezpieczeństwa technicznego i przeciwpożarowego SMS (Security Management System) oraz systemy zarządzania bezpieczeństwem PSIM (Physical Security Information Management) integrujemy w ramach jednego systemu kontroli i zarządzania bezpieczeństwem obiektu.

Dzięki skalowalności systemów jakie dostarczamy możliwe jest zabezpieczanie i zarządzanie wielkoobszarowymi, rozległymi, zespołami obiektów z jednej centralnej lub wielostanowiskowej stacji operatorskiej. Przy czym skalowalność takiego systemu pozwala rozbudować go później o kolejne systemy lub obszary do zabezpieczenia.

W ramach jednego SMS lub PSIM integrujemy:

Dzięki zastosowaniu integracji systemów bezpieczeństwa osiągniemy:

  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa obiektu przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów związanych z obsługą poszczególnych systemów
  • zwiększenie ergonomii użytkowanego obiektu
  • zautomatyzowanie wielu procesów dzięki komunikacji pomiędzy poszczególnymi podsystemami
  • spójną wizualizację stanów i procesów zachodzących w obiekcie, zmniejszając możliwość pomyłki i czas potrzebny na wykrycie zagrożenia
  • zoptymalizowanie czasu potrzebnego na szkolenie pracowników

Jeśli masz jakiekolwiek pytania zapraszamy do skontaktowania się z nami. Chętnie rozwiążemy wszelkie wątpliwości.