Systemy ochrony przeciwpożarowej

Projektujemy i wdrażamy dla naszych klientów systemy ochrony przeciwpożarowej mogące działać samodzielnie jak i ściśle współpracować z kompleksowym systemem  zabezpieczenia obiektu i jego infrastruktury.

Dostarczamy specjalistyczne rozwiązania inżynierii przeciwpożarowej, dostosowywane indywidualnie do potrzeb zabezpieczanych obiektów, zapewniające im najwyższą możliwą ochronę ppoż.

W ramach proponowanych przez nas rozwiązań ppoż. oferujemy naszym klientom min.:

  • systemy detekcji wczesnych faz tlenia
  • systemy liniowej czujki ciepła
  • systemy sygnalizacji pożarowej
  • zautomatyzowane i manualne systemy gaszenia
  • systemy oddymiania i przewietrzania
  • systemy różnicowania ciśnień
  • systemy zarządzania i wizualizacji zdarzeń pożarowych
  • systemy biernej ochrony przeciwpożarowej
  • dźwiękowe systemy ostrzegawcze
  • systemy gaszenia

Dzięki nastawieniu na jakość oferowanych rozwiązań jak i bezkompromisowe podejście do bezpieczeństwa ppoż. zabezpieczanych przez nas obiektów i infrastruktury, firma Saportia zyskała zaufanie podmiotów polskich i zagranicznych, w tym podmiotów o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania kraju.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania zapraszamy do skontaktowania się z nami. Chętnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości.