Systemy ochrony technicznej

Projektujemy i dostarczamy kompleksowe rozwiązania zabezpieczenia technicznego obiektów, w tym specjalistyczne systemy bezpieczeństwa dla obiektów infrastruktury krytycznej.

Do każdego zabezpieczanego przez nas obiektu podchodzimy indywidualnie i już na etapie projektu uwzględniamy jego specyficzne wymagania i analizujemy wszystkie potencjalne ryzyka na jakie może być narażony.

Projektujemy i wdrażamy systemy bezpieczeństwa dla nowo powstających obiektów, jak również  modernizujemy już istniejące systemy na obiektach będących w ciągłej eksploatacji.

Każdorazowo przed przystąpieniem do prac przeprowadzamy audyt bezpieczeństwa, który pozwala:

  • wskazać zagrożenia na jakie narażony jest chroniony obiekt
  • ocenić obecny stan bezpieczeństwa
  • wskazać kierunki budowy lub rozbudowy systemów bezpieczeństwa
  • oszacować koszty wdrożenia systemów bezpieczeństwa wraz z zyskami wynikającymi z ich poprawnego zaprojektowania lub optymalizacji

W skład proponowanych przez nas rozwiązań wchodzą min.:

  • systemy kontroli dostępu KD
  • systemy monitoringu wizyjnego CCTV
  • systemy sygnalizacji włamania i napadu SSWiN
  • systemy ochrony obwodowej
  • zarządzanie i wizualizacja systemów ochrony technicznej BMS, SMS, VMS, PSIM
  • ochrona dronami i ochrona przeciwdronowa

Systemy zabezpieczenia technicznego obiektów, w szczególności w obiektach podwyższonego ryzyka, są najczęściej tylko jednym z systemów chroniących dany obiekt. Dlatego ogromną wagę przywiązujemy do integracji różnych systemów bezpieczeństwa w jedno kompleksowe rozwiązanie zabezpieczające dany obiekt.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania zapraszamy do skontaktowania się z nami. Chętnie rozwiążemy wszelkie wątpliwości.