Skuteczne

Rozwiązania

Doświadczona

Kadra

Doświadczenie w obsłudze wymagających klientów
z wielu branż rynku.

ZAPYTANIE BIZNESOWE

Saportia Sp. z o.o.
ul. Miła 17
26-600 Radom
tel/fax.: 48 363 41 41

NIP: 796 28 69 785
Regon: 141772532
KRS: 0000327600
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN