Saportia - Kariera

Doświadczona

Kadra

Skuteczne

Rozwiązania

Co ważniejsze
dla sukcesu:
talent czy pracowitość?
A co ważniejsze
w rowerze:
przednie czy tylne koło?

Co oferujemy?

Swoim pracownikom stwarzamy możliwości rozwoju zawodowego wspierając ich w dążeniu do osiągnięcia wyznaczonego celu. Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji,
 • niezbędne narzędzia pracy.
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy: biuro@saportia.pl lub do siedziby firmy:

Saportia Sp. z o.o.
26-600 Radom
ul. Miła 17.

W przesyłanych dokumentach prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych DZ.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.)"..

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Kogo poszukujemy?

W ramach rozwoju struktur poszukujemy osób na stanowisko:

Monter instalacji elektrycznych

Wymagania od kandydata:

 • uprawnienia SEP E – mile widziane o napięciu znamionowym powyżej 1kV,
 • podstawowa znajomość zagadnień technicznych z zakresu energetyki oraz energetyki zawodowej( w zakresie urządzeń, instalacji, aparatów, rozdzielnic, tras kablowych itp..),
 • prawo jazdy kat. B,
 • doświadczenie przy wykonywaniu instalacji elektrycznych,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe na obiektach energetyki zawodowej: np. elektrownie, elektrociepłownie,
 • umiejętność wykonywania tras kablowych PCV i metalowych typu BAKS,
 • umiejętność budowy kanalizacji teletechnicznej (pierwotnej i wtórnej) - zdolność do samodzielnej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • gotowość do częściowej pracy w delegacji,
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych i rysunków technicznych,
 • zdolność do pracy na wysokości,
 • gotowość do pracy w godzinach nadliczbowych oraz w soboty.

Monter instalacji teletechnicznych

Wymagania od kandydata:
 • uprawnienia SEP E – mile widziane,
 • prawo jazdy kat. B,
 • podstawowa znajomość instalacji systemów CCTV, PPOŻ, SWiN, KD – w zakresie montażu,
 • znajomość instalacji sieci teleinformatycznych (układanie, montaż, pomiary kabli),
 • znajomość instalacji: sieci światłowodowych, kabli optycznych, kabli telekomunikacyjnych miedzianych – montaż i układanie w budynkach, kanalizacji teletechnicznej i w ziemi,
 • umiejętność budowy kanalizacji teletechnicznej (pierwotnej i wtórnej),
 • doświadczenie przy wykonywaniu instalacji telekomunikacyjnych i teletechnicznych (niskie prądy),
 • mile widziane doświadczenie zawodowe na obiektach energetyki zawodowej: np. elektrownie, elektrociepłownie,
 • umiejętność wykonywania tras kablowych PCV i metalowych typu BAKS,
 • zdolność do samodzielnej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • gotowość do częściowej pracy w delegacji,
 • umiejętność czytania schematów połączeń urządzeń,
 • praca na wysokości,
 • gotowość do pracy w godzinach nadliczbowych oraz w soboty,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Kierownik brygady/brygadzista – teletechnika i energetyka

Wymagania od kandydata:
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • uprawnienia SEP E – o napięciu znamionowym powyżej 1kV,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość zagadnień technicznych z zakresu energetyki oraz energetyki zawodowej (w zakresie urządzeń, instalacji, aparatów, rozdzielnic, tras kablowych itp..),
 • znajomość instalacji systemów CCTV, PPOŻ, SWiN, KD – w zakresie montażu,
 • znajomość instalacji sieci teleinformatycznych (układanie, montaż, pomiary kabli),
 • znajomość instalacji: sieci światłowodowych, kabli optycznych, kabli telekomunikacyjnych miedzianych – montaż i układanie w budynkach, kanalizacji teletechnicznej i w ziemi,
 • znajomość budowy kanalizacji teletechnicznej (pierwotnej i wtórnej),
 • kierowanie i nadzorowanie pracy podległym pracownikom (monterzy),
 • koordynowanie prac podległej brygad/y i firm podwykonawczych,
 • koordynowanie prac i dostaw materiałowych na budowie,
 • przydzielanie zadań podległym pracownikom,
 • rozliczanie pracowników i sporządzanie raportów,
 • samodzielne prowadzenie inwestycji w oparciu o otrzymane projekty (wytyczne kierownika projektu),
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, Auto CAD, INTERNET),
 • znajomość czytania schematów elektrycznych i rysunku technicznego,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • doświadczenie przy realizacji inwestycji na obiektach typu Elektrownie – mile widziane,
 • zdolność do samodzielnej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • gotowość do częściowej pracy w delegacji,
 • znajomość rynku podwykonawców,
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych i połączeń urządzeń (niskie prądy) ,
 • praca na wysokości,
 • gotowość do pracy w godzinach nadliczbowych oraz w soboty.

Kierownik Projektu Energetyka

Wymagania od kandydata:
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (preferowane osoby z uprawnieniami budowlanymi energetyka bez ograniczeń),
 • prawo jazdy kat. B,
 • uprawnienia SEP E – mile widziane o napięciu znamionowym powyżej 1kV,
 • biegła znajomość zagadnień technicznych z zakresu energetyki oraz energetyki zawodowej ( w zakresie urządzeń, instalacji, aparatów, rozdzielnic, tras kablowych itp..),
 • kierowanie i nadzorowanie procesów inwestycyjnych (nadzór nad budową i brygadzistami) zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego,
 • koordynowanie prac i dostaw materiałowych na budowie/budowach,
 • sporządzanie harmonogramów rzeczowo-finansowych na realizowanych inwestycjach,
 • koordynowanie prac brygad i firm podwykonawczych na budowie,
 • umiejętność sporządzania dokumentacji powykonawczych, jakościowej, pomiarowej,
 • rozliczanie inwestycji,
 • prowadzenie dokumentacji budowy,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, Auto CAD, INTERNET, program kosztorysowy NORMA),
 • umiejętność rozwiązywania problemów pojawiających się w trakcie realizacji inwestycji,
 • doświadczenie przy realizacji inwestycji na obiektach typu Elektrownie – mile widziane,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • znajomość rynku podwykonawców,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • gotowość do częściowej pracy w delegacji,

Kierownik Projektu Teletechnika

Wymagania od kandydata:
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (preferowane osoby z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń),
 • prawo jazdy kat. B,
 • uprawnienia SEP E – mile widziane,
 • biegła znajomość zagadnień technicznych z zakresu teletechniki i telekomunikacji,
 • znajomość z zakresu sieci teleinformatycznych miedzianych i światłowodowych,
 • znajomość zagadnień związanych z techniką światłowodową (kable światłowodowe, osprzęt, przełącznice, adaptery itp..),
 • znajomość zagadnień związanych z budową optycznych sieci szerokopasmowych FTTh opartych o technologię mikrokanalizacji
 • znajomość systemów CCTV, PPOŻ, KD w zakresie urządzeń i instalacji,
 • kierowanie i nadzorowanie procesów inwestycyjnych (nadzór nad budową i brygadzistami) zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego,
 • koordynowanie prac i dostaw materiałowych na budowie/budowach,
 • sporządzanie harmonogramów rzeczowo-finansowych na realizowanych inwestycjach,
 • koordynowanie prac brygad i firm podwykonawczych na budowie,
 • umiejętność sporządzania dokumentacji powykonawczych, jakościowej, pomiarowej,
 • rozliczanie inwestycji,
 • prowadzenie dokumentacji budowy,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, Auto CAD, INTERNET, program kosztorysowy NORMA),
 • umiejętność rozwiązywania problemów pojawiających się w trakcie realizacji inwestycji,
 • doświadczenie przy realizacji inwestycji na obiektach typu Elektrownie – mile widziane,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • znajomość rynku podwykonawców,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • gotowość do częściowej pracy w delegacji,
 • gotowość do pracy w godzinach nadliczbowych oraz w soboty.

Kosztorysant/oferent – branży energetycznej

Wymagania od kandydata:
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość zagadnień technicznych z zakresu energetyki w tym energetyki zawodowej - w zakresie niezbędnym do kosztorysowania,
 • umiejętność kosztorysowania w programie NORMA i ZUZIA,
 • umiejętność analizy dokumentacji przetargowych (SIWZ, projekty, przedmiary),
 • przygotowanie kompletnych ofert do przetargów,
 • pozyskiwanie wycen materiałów niezbędnych do oferty,
 • opracowywanie kosztorysów inwestorskich, powykonawczych, kalkulacji cenowych itp. w branży energetycznej i energetyki zawodowej,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, Auto CAD, INTERNET, program kosztorysowy NORMA, ZUZIA),
 • znajomość rynku podwykonawców,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • gotowość do pracy w godzinach nadliczbowych oraz w soboty.

Kosztorysant/oferent – branży teletechnicznej

Wymagania od kandydata:
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość zagadnień technicznych z zakresu teletechniki i telekomunikacji w tym systemów CCTV, PPOŻ, KD - w zakresie niezbędnym do kosztorysowania,
 • znajomość z zakresu sieci teleinformatycznych miedzianych i światłowodowych - w zakresie niezbędnym do kosztorysowania,
 • znajomość zagadnień związanych z budową optycznych sieci szerokopasmowych FTTh opartych o technologię mikrokanalizacji - w zakresie niezbędnym do kosztorysowania,
 • umiejętność kosztorysowania w programie NORMA i ZUZIA,
 • przygotowanie kompletnych ofert do przetargów,
 • pozyskiwanie wycen materiałów niezbędnych do oferty,
 • opracowywanie kosztorysów inwestorskich, powykonawczych, kalkulacji cenowych itp. w branży energetycznej i teletechnicznej,
 • umiejętność analizy dokumentacji przetargowych (SIWZ, projekty, przedmiary),
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, Auto CAD, INTERNET, program kosztorysowy NORMA, ZUZIA),
 • znajomość rynku podwykonawców,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • gotowość do pracy w godzinach nadliczbowych oraz w soboty.

Zaopatrzeniowiec/Magazynier

Wymagania od kandydata:
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość zakresu energetyki oraz energetyki zawodowej (urządzeń, instalacji, aparatów, rozdzielnic, tras kablowych itp..) - w zakresie materiałowym,
 • znajomość zagadnień z zakresu teletechniki i telekomunikacji w tym systemów CCTV, PPOŻ, KD - w zakresie materiałowym,
 • znajomość zagadnień związanych z techniką światłowodową (kable światłowodowe, osprzęt, przełącznice, adaptery itp..) - w zakresie materiałowym,
 • znajomość programów magazynowych,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów handlowych z hurtowniami i producentami,
 • umiejętność prowadzenia negocjacji cenowych,
 • zapewnienie terminowych dostaw narzędzi i materiałów na budowę,
 • rozliczanie wydanych z magazynu materiałów i narzędzi dla grup monterskich,
 • prowadzenie gospodarki materiałowej i narzędziowej w firmie w tym przygotowanie zamówień, nadzór nad ich terminową realizacją, magazynowanie, wydanie i rozliczenie,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, INTERNET, programy magazynowe),
 • znajomość rynku podwykonawców,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • gotowość do pracy w godzinach nadliczbowych oraz w soboty.