Skuteczne

Rozwiązania

Elektroenergetyka

Kompleksowa usługa
od projektu
do wykonawstwa.

Wykonujemy instalacje w budynkach mieszkalnych, obiektach przemysłowych oraz budynkach użyteczności publicznej. Intensywny rozwój energetyki jak również obostrzenia ekologiczne wymuszają potrzebę modernizowania istniejących instalacji oraz budowę nowych.

Świadczymy usługi w zakresie wykonania i modernizacji:

 • instalacji zasilania w energię elektryczną w budynkach użyteczności publicznej i zakładach przemysłowych,
 • instalacji elektrycznej dedykowanej na potrzeby sieci komputerowej,
 • instalacji oświetlenia wewnętrznego i oświetlenia zewnętrznego terenu,
 • instalacji oświetlenia awaryjnego,
 • instalacji odgromowych i wyrównawczych,
 • instalacji zasilaczy UPS – zasilanie gwarantowane,
 • przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych.

W zakresie prac elektroenergetycznych świadczymy usługi polegające na:

 • wykonaniu instalacji elektroenergetycznych i technologicznych dla potrzeb ogólnych elektrowni zawodowych, wykonaniu instalacji oświetlenia i gniazd remontowych,
 • budowie i modernizacji stacji transformatorowych, rozdzielczych,
 • montażu rozdzielni oraz szaf sterowniczo-rozdzielczych,
 • budowie przyłączy energetycznych,
 • próbach pomontażowych oraz pracach regulacyjno-rozruchowych,
 • montażu i rozruchu systemów nadzoru i sterowania stacji energetycznych,
 • rozruchu urządzeń elektroenergetycznych,
 • pracach kontrolno-pomiarowych na obiektach elektroenergetycznych,
 • budowach linii kablowych.